Aluemestaruuskilpailujen ohjeet

Varsinais-Suomen mestaruuskilpailuissa noudatetaan seuraavia yleisohjeita ja osanottorajoituksia:
Kutsu julkaistava seuran toimesta Irmassa. Latusuunnistuksesta ja Nuori-Suunta – viestistä sekä niiden järjestämisestä on hyväksytty erilliset ohjeet. Kilpailun nimessä on oltava näkyvissä aluemestaruusarvo, jotta kilpailu on löydettävissä helposti Irmasta esim. ”AM-Erikoispitkä ja Juhannusrastit”

Ilmoittautuminen kilpailuun päättyy viikkoa ennen kilpailua, viikonlopun kilpailun viimeinen postileimapäivä on maanantai. Jälki-ilmoittautuneilta peritään enintään kaksinkertainen osanottomaksu ja jälki-ilmoittautuminen on tapahduttava järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä.

Nuori-Suunta – kilpailun järjestäjän on riittävän ajoissa (1 kuukausi) ennen kilpailua toimitettava radat/ratasuunnitelmat Alueen nuoriso-ohjaajalle valvojan lausunnon kera .

Järjestävä seura on velvollinen toimittamaan tulokset osallistuneille seuroille tavalla, jonka seura on ilmaissut.
Tulokset on julkaistava, jos mahdollista, intenetissä. Hiihtosuunnistuskilpailun, pitkän matkan, keskimatkan ja Nuori Suunta – kilpailun tulokset järjestävän seuran tulee toimittaa myös Suomen Suunnistusliittoon (ovat rankikilpailuja). Ulkoista tiedottamista ei saa unohtaa, so. tulokset toimitetaan välittömästi lehdistölle

Mitalien hankkimisesta vastaa järjestävä seura.

Viestikilpailun kaikissa sarjoissa on kolme osuutta. Viestikilpailun ikäsarjat ovat nk. yhteisikäsarjoja. Viestikilpailussa sarjat H/D10RR ja H/D12 TR toteutetaan, mikäli kilpailumaasto asian sallii, ja näillä sarjoilla ei ole mestaruusarvoa .

Sarjojen H/D14 suunnistajat eivät saa osallistua erikoispitkän matkan kilpailuun

Järjestävän seuran kilpailijat saavat osallistua kaikissa sarjoissa ja kilpailuissa; järjestävän seuran on yhdessä kilpailun valvojan kanssa kuitenkin harkittava asiaa silloin, jos osallistujalla katsotaan olevan esim. kartan alueella asuvana kohtuutonta hyötyä muihin kilpailijoihin ja lisäksi kilpailun järjestelyjen taso ei saa vaarantua em. kohdan takia.

Ulkomaalaisten osallistumisen osalta on päätetty, että Varsinais-Suomen mestaruuskilpailuihin saavat osallistua jäsenseurat ja niiden jäsenet.

Sarjajakotaulukko

Varsinais-Suomen mestaruuskilpailuihin osallistuminen ei edellytä lisenssin lunastamista  

Osallistumaksutiedot löydät taloussivulta